Vi står för kvalitet och kompetens

Därför har vi anslutit oss till de branschledande organistionerna inom profilreklam. Därigenom vet du att du får ett rättvist och marknadsmässigt pris. Vi säkerställer även att du som kund får mesta tänkbara kvalitet, kompetens och trygghet genom att anlita oss som leverantör.

Harvest Profile center

hpclogoHarvest Profile Centers (HPC) är en stark grupp av professionella återförsäljare, där service, kunskap och kvalitet är självklarheter i det dagliga arbetet. HPC’s kunskap i kombination med plaggens kvalitet är en garanti för att ditt företag får råd och hjälp med en framgångsrik profil.

SBPR

sbprlogoSBPR – Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter är en intresseorganisation för promotionföretag – leverantörer och underleverantörer som ska verka för att stärka profil- och presentreklamens betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.Profilprodukt branschen har samma kärnvärden som all annan marknadsföring.

4SIGN

4signlogo4Sign är en sammanslutning av tillverkande företag inom skyltar och liknande produkter med en omsättning överstigande 150 miljoner.

Genom centrala inköp, lokal tillverkning och central marknadsföring av visuell kommunikation under varumärket 4Sign, kan vi erbjuda stor produktionskapacitet, konkurrenskraftiga priser, hög kvalité och säkra leveranser.

 

4SIGN står för:

Stor produktionskapacitet

Konkurrenskraftiga priser

Hög kvalité

Säkra leveranser

 

 

 KE Reklamtrycks miljöarbete skall bygga på en helhetssyn som utgår ifrån kretsloppstanken och skall bidra till en varaktig hållbar utveckling. Miljöarbete skall självfallet efterleva de lagar och förordningar som finns.

miljo

 

Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer. Vi ska öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och tillsammans med våra leverantörer kunna erbjuda miljövänliga alternativ där sådana finns.

Vi ska minska miljöbelastningen genom att minska användning av energi och material samt ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt.

Vi deltar aktivt i kretsloppsarbetet genom att återanvända emballage och förpackningar i möjligaste mån. När det gäller kontorsmaterial och inventarier ska vi i första hand välja produkter med liten miljöpåverkan och från miljöcertifierade leverantörer. Fastigheten värms upp genom bergvärme och den kyls av genom bergvärmen samt ventilationen är utrustad med värmeåtervinning.

Miljöanpassningen sker utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt. och miljömässigt motiverat, med beaktande av vår storlek och våra resurser.