GDPR

Generell sekretesspolicy

KE Reklamtryck AB (hädanefter kallad KE eller vi) är ansvarig för denna webbplats. Företaget är registrerat i Gällivare, Sverige. KE är medveten om vikten av att skydda sekretessen för personlig och finansiell information. För att skydda den information du ger oss har vi instiftat strikta riktlinjer och säkerhetsåtgärder. När du registrerar dig online på vår webbplats www.ke-tryck.se eller via vårt kontor godkänner du att vi bearbetar och använder inlämnade personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Sekretesspolicyn gäller för alla personuppgifter som samlas in, bevaras eller används av KE. Det är viktigt att du läser och förstår vår Sekretesspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information sparar/lagrar/samlar KE Reklamtryck AB?

Vi samlar och skyddar också viss personlig information, såsom namn, företagsadress, företagstelefonnummer och företagets e-postadress, etc. från våra kunder.

Hur använder KE Reklamtryck AB den information som du anger?

Vi använder informationen för att förbättra och anpassa din shoppingupplevelse hos oss och för att kommunicera med dig i enlighet med denna policy. Om du delger oss din information, antingen på vår webbplats, genom kommunikation via e-mail, eller till vårt kontor, kommer vi använda den informationen för att behandla de beställningar du gör hos oss och för att hålla dig informerad om speciella events eller kampanjer. I övrigt använder vi den information du ger oss för att se över vår prestation och för att förbättra våra tjänster och vår service till dig samt för att kommunicera med dig om du gjort en beställning. .

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar endast information så länge som anses vara fördelaktigt för dig, dvs nödvändigt för att vi ska utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt för att möta de lagstadgade lagringstiderna. Om du skulle vilja bli borttagen så var vänlig kontakta mail@ke-tryck.se.

Delar KE Reklamtryck AB din information till andra
KE säljer, hyr ut eller avslöjar inte våra kunders namn, postadress, e-postadress eller annan personlig information. Vi lämnar inte ut din information på annat sätt till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag eller i samband med rättsligt anspråk eller förfarande.

Säkerhet

KE använder lämpliga och tillgängliga säkerhetsåtgärder för att skydda den information som du lämnat till oss. Samtidigt som vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig tillgång, intrång eller användning accepterar du att ingen internet-dataöverföring kan vara säker från tillträde av oavsiktliga mottagare. Detta gör att du inte kan hålla oss ansvariga för brott mot säkerheten om det inte är på grund av försumlighet.

Riktighet och upprätthållande

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av alla personuppgifter som du lämnar till oss. Du kan ta bort ditt namn från KE´s marknadsföringslista och/eller användare genom att kontakta vår kundtjänst på: 0970-55824 eller genom att kontakta oss via e-post: mail@ke-tryck.se

Accepterande av sekretesspolicy och modifieringar

Genom att besöka och använda dig av KE´s webbplats eller ange personlig information till vårt kontor samtycker du till vår användning och utlämnande av information på det viset som beskrivs i denna sekretesspolicy. KE förbehåller sig rätten att vid vissa tillfällen göra ändringar i sekretesspolicy och/eller praxis. Den aktuella policyn finns tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att meddela dig eventuella ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera ändringarna på vår webbplats.